Till Cybercitys startsida

 Hela Sverige

   Du är här: CyberCity / Om CyberCity

Vad är CyberCity?

CyberCity är ett Internetbaserat historiskt uppslagsverk över de svenska städerna.

Här finns uppgifter om varje svensk stad, och om det svenska stadsväsendet i dess helhet.

Man kan välja en enskild stad och då få fram information om just den platsen.Välj stad från huvudmenyn överst på sidan, under "CyberCity".

Man kan även välja t.ex. ”Folkmängd 1900” och få en lista över folkmängden per stad samt för hela stadsväsendet det året. Eller ”Kommunala val 1942” och få bl.a. en sammanställning över hur mandaten fördelades i stadsfullmäktigvalen per stad och totalt för rikets städer. Sådan information finner du under rubriken "Hela Sverige" längst upp till höger på sidan.

Vilken information ingår?

De uppgifter man kan finna i CyberCity är:

  • Geografiskt läge
  • Kort historik
  • Folkmängd (absoluta tal och andel av rikets stadsbefolkning i tabeller och diagram)
  • Näringsliv (absoluta och relativa tal, samt andel av rikets städer i tabeller och diagram)
  • Kommunala val (procentuell fördelning av antal röster samt mandatfördelningen vid stadsfullmäktigevalen i tabeller och diagram)
  • Litteratur

Vilka orter ingår?

CyberCity omfattar de orter i Sverige som varit städer under modern tid.

Totalt rör det sig om 133 platser. De tidsserier vi upprättat börjar i princip vid den tidpunkt orten blivit stad. För städer som har en förhistoria som köpingar och/eller municipalsamhällen inkluderas även den tiden.

Uppgifterna avser normalt städernas administrativa områden vid respektive tidpunkt kompletterade med tätortsuppgifter över folkmängden från 1950. För 1900-talets senare hälft har vi dessutom tillfört information om folkmängden i tätortsregioner, dvs. städerna med deras förorter (pendlartätorter).

Genom den kommunreform som genomfördes 1971 försvann städerna som administrativa enheter. Istället fick vi kommuner bestående av såväl tätbebyggda delar som ren landsbygd.

Reformen innebar också att en del tidigare städer kom att uppgå i nybildade kommuner. Huskvarna blev t.ex. en del av Jönköpings kommun och Torshälla uppgick i Eskilstuna kommun. Serierna från 1970 och framåt blir därför olika uppbyggda beroende på om man arbetar med tätorter (folkmängd, näringsliv) eller kommuner (valresultat).

Varifrån är uppgifterna hämtade?

Källorna för CyberCity är huvudsakligen "Sveriges officiella statistik", "Historisk tätortsstatistik" (del 1-2; Sthlm 1992-96), "Swedish Bibliography of Urban History" (Sthlm 1994), "Revy över stads- och kommunhistoria 1986-1990" (Sthlm 1996) och "Nationalencyklopedien".

Vem är CyberCity gjord för?

CyberCity riktar sig till alla som är intresserad av stadshistoria.

Det kan vara akademiska forskare och lärare, universitetsstuderande, lärare och elever vid grund- och gymnasieskolar, kommunpolitiker, journalister, hembygdsforskare och många andra.

Skriv gärna till oss och berätta vad du tycker om Cybercity; om du hittat fel, vad du saknar, eller vad just du använt Cybercity till.  Skriv till oss här.

Medarbetare

CyberCity har tagits fram vid Stads- och kommunhistoriska institutet vid Stockholms universitet.

Huvudansvarig är professor Lars Nilsson.

Uppgifter har insamlats, bearbetats och redigerats av: Mattias Legnér, Mark Magnusson, Anna Nilsson, Karin Nilsson, Lars Nilsson och Hossein Sheiban.

För teknik och grafisk design svarar Mats Berglund och Collegit HB.

Språkgranskning till "Krångliga ord" och för användare från skolor har gjorts av Lars Cederholm (gymnasiet), Annika Hedås (högstadiet) och Kristin Henningson (mellanstadiet).

Sponsorer

CyberCity har finansierats med medel från:

   upp

EU
Education and  Culture
EU
 
Baltic Towns logotype
 
 
Stadshistoriska intitutet
 
 
 
Krångliga ord?

Prova att klicka på understrukna ord i texten, så bör du få en ordförklaring. Om det inte fungerar kan du istället läsa vår ordlista.

Problem med länkar?

Om din webbläsare saknar JavaScript måste du välja sida från vår Platskarta istället.

Projektpartner

 Den Digitale Byport

 Ostseestädte

 Kontakta CyberCity

CyberCity - Lars Nilsson
© Stads- och kommunhistoriska institutet.
webmaster: kontakt@collegit.se
Senast uppdaterad 29 Juli, 2005