Landskommun

Administrativ enhet för lokalt självstyre. Begreppet kommun introducerades 1862 då varje socken skulle utgöra en kommun. Mellan 1862 och 1971 gjordes åtskillnad mellan landskommun, köpingskommun och stadskommun. Det rördes sig om olika hårda krav på förvaltningens och rättsväsendets ordnande, stadsstadgors tillämpning med mera. Landskommunerna hade den enklast förvaltningen och de lägsta kraven. Olikheterna motiverades av skillnader i näringsstruktur, befolkningstäthet, bebyggelse och liknande. Ett enhetlig kommunbegrepp infördes 1971.

(Cybercity: krångliga ord)

(Stäng här)