Till Cybercitys startsida

 Hela Sverige

   Du är här: CyberCity / Borås / Historia

Borås historia

Borås grundades 1622 i en strävan att kontollera den traditionella gårdfarihandeln i Västergötland. Staden fick monopol på handeln, och dess borgare blev ambulerande köpmän som drev landsköp med hemslöjdens textilier, trä- och järnkram över stora områden i Mellansverige.

Staden fick från början en stark utveckling och nådde över 2 000 invånare redan före 1700-talets mitt. Under 1700-talet försämrades förutsättningarna; allmogen började söka sig förbi Borås, och staden fick konkurrens från Ulricehamn. Monopolställningen upphörde, och trots viss manufakturverksamhet, bl.a. färgerier, gick Borås in i en långsammare utveckling under 1700-talets senare del.

Borås moderna utveckling sköt fart vid mitten av 1800-talet, då flera bomullsfabriker anlades. Ytterligare textilfabriker tillkom kring sekelskiftet. Järnvägen innebar också stark stimulans, och Borås anses som en av de svenska städer som gynnats mest därav. Folkmängden ökade från ca 3 000 (1860) till över 15 000 vid sekelskiftet. Borås hörde då till de mest expansiva städerna och avancerade från 32:a plats (1860) till 12:e (1900) i rangordning efter folkmängd.

Den raska utvecklingen fortsatte långt in på 1900-talet, och Borås nådde en nionde plats 1950. Borås har varit en av rikets främsta textilstäder. Under efterkrigstiden har dock industrins betydelse avtagit, samtidigt som Borås ensidiga inriktning mot textilnäringen växlats mot en mer blandad industristruktur. Borås har alltmer kommit att präglas av sin funktion som centralort för sitt omland, och befolkningsökningen har varit jämförelsevis blygsam under 1900-talets senare hälft.

 
 
Krångliga ord?

Prova att klicka på understrukna ord i texten, så bör du få en ordförklaring. Om det inte fungerar kan du istället läsa vår ordlista.

Problem med länkar?

Om din webbläsare saknar JavaScript måste du välja sida från vår Platskarta istället.

Sverigekarta

Borås

Län: Älvsborg

Grundad: 1622

Karaktär: textilstad

 Historia

 Befolkning

 Näringsliv

 Kommunala val

 Litteratur

Ostseest■dte Borås i Ostseestädte

 Kontakta CyberCity

CyberCity - Lars Nilsson
© Stads- och kommunhistoriska institutet.
webmaster: kontakt@collegit.se
Senast uppdaterad 12 juli, 2005