Till Cybercitys startsida

 Hela Sverige

   Du är här: CyberCity / Hässleholm / Historia

Hässleholms historia

Hässleholm växte fram som järnvägsknut utmed södra stambanan under 1860- och 1870-talen på mark som tidigare tillhört Hässleholmsgården. En privat sidobana från Kristianstad anslöts 1865 till stambanan vid Hässleholm, och järnvägslinjen till Helsingborg (1875) ökade Hässleholms betydelse som knutpunkt.

År 1888 föreskrevs att de särskilda s.k. stadsstadgorna skulle äga tillämpning inom stationsområdet. Från den tidpunkten kan orten betraktas som municipalsamhälle.

Folkmängden ökade raskt, och Hässleholm beboddes vid sekelskiftet av mer än 2 000 personer. År 1901 fick samhället köpingsrättigheter och 1914 stadsrättigheter; antalet invånare uppgick till runt 3 000, och Hässleholm tillhörde de mindre städerna. Även efter stadsbildandet har befolkningen vuxit i förhållandevis snabb takt.

Järnvägen har fortsatt att vara av vital betydelse för ortens utveckling och dess ställning som centralort för ett rikt omland. De två regementena - T4 och P2 - har givit Hässleholm prägeln av garnisionsstad och ytterligare stärkt servicenäringarnas ställning. Samtidigt har den industriella kapaciteten byggts ut.

 
 
Krångliga ord?

Prova att klicka på understrukna ord i texten, så bör du få en ordförklaring. Om det inte fungerar kan du istället läsa vår ordlista.

Problem med länkar?

Om din webbläsare saknar JavaScript måste du välja sida från vår Platskarta istället.

Sverigekarta

Hässleholm

Län: Skåne (Kristianstad)

Grundad: 1914 (municipalsamhälle 1888, köping 1901)

 Historia

 Befolkning

 Näringsliv

 Kommunala val

 Litteratur

 Kontakta CyberCity

CyberCity - Lars Nilsson
© Stads- och kommunhistoriska institutet.
webmaster: kontakt@collegit.se
Senast uppdaterad 13 maj, 2004