Till Cybercitys startsida

 Hela Sverige

   Du är här: CyberCity / Marstrand / Näringsliv

Marstrands näringsliv 1805-1855 samt 1900-1960

Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Marstrand fördelad på näringsgrenar 1805-1855

 tabell 1

Den förvärvsarbetande befolkningen i Marstrand fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

 tabell 2

Den förvärvsarbetande befolkningen i Marstrand procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

 tabell 3

Näringsprofil för Marstrand 1805-1855

 tabell 4  diagram 1

Näringsprofil för Marstrand 1900-1960

 tabell 5  diagram 2

 upp

Tabell 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Marstrand fördelad på näringsgrenar 1805-1855

  1805 1835 1855 % 1805 % 1835 % 1855
Hantverk
68
22
27
21,4
8,6
9,1
Fabriker
10
1
2
3,1
0,4
0,7
Handel
30
15
14
9,4
5,9
4,7
Sjöfart
15
28
23
4,7
10,9
7,7
Tjänster
27
23
20
8,4
9,0
6,7
Försvar
4
139
141
1,3
54,3
47,5
Arbetsfolk
31
14
36
9,7
5,5
12,1
Husligt
2
5
5
0,6
1,9
1,7
Övrigt
131
9
29
41,2
3,5
9,8
SUMMA
318
256
297
99,8
100,0
100,0

 upp

Tabell 2: Den förvärvsarbetande befolkningen i Marstrand fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

  1900 1920 1930 1950 1960
Jordbruk
39
76
59
41
18
Industri
117
224
231
243
197
Varuhandel
39
113
75
69
68
Samfärd
170
115
90
66
61
Tjänster
66
192
316
93
69
Husligt
96
58
57
21
5
Övrigt
57
1
TOTAL
584
778
828
534
418

 upp

Tabell 3: Den förvärvsarbetande befolkningen i Marstrand procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

  % 1900 % 1920 % 1930 % 1950 % 1960
Jordbruk
6,7
9,8
7,1
7,7
4,3
Industri
20,0
28,8
27,9
45,5
47,1
Varuhandel
6,7
14,5
9,1
12,9
16,3
Samfärd
29,1
14,8
10,9
12,4
14,6
Tjänster
11,3
24,7
38,2
17,4
16,5
Husligt
16,4
7,4
6,9
3,9
1,2
Övrigt
9,8
0,2
TOTAL
100,0
100,0
100,1
100,0
100,0

 upp

Tabell 4: Näringsprofil för Marstrand 1805-1855

  Fab/Hant Hand/Sjöf Tjänster Arbetsk Tj folk Ospec
1805
0,63
1,09
0,41
0,63
0,15
7,77
1835
0,22
1,17
2,90
0,31
0,83
0,97
1855
0,23
0,87
3,24
0,82
0,19
3,16

 upp

Diagram 1: Näringsprofil för Marstrand 1805-1855

Diagram 1

 upp

Tabell 5: Näringsprofil för Marstrand 1900-1960

  1900 1920 1930 1950 1960
Industri
0,53
0,63
0,64
0,99
1,00
Varuhandel
0,71
0,75
0,54
0,79
1,11
Samfärd
3,34
1,38
1,06
1,28
1,74
Tjänster
0,82
2,19
2,20
0,76
0,63
Husligt
0,97
0,73
0,76
1,50
0,71

 upp

Diagram 2: Näringsprofil för Marstrand 1900-1960

Diagram 2

 upp

 
 
Krångliga ord?

Prova att klicka på understrukna ord i texten, så bör du få en ordförklaring. Om det inte fungerar kan du istället läsa vår ordlista.

Problem med länkar?

Om din webbläsare saknar JavaScript måste du välja sida från vår Platskarta istället.

Sverigekarta

Marstrands läge

Län: Göteborgs och Bohus

Grundad: ca 1290-tal

 Historia

 Befolkning

 Näringsliv

 Kommunala val

 Litteratur

OstseestŠdte Marstrand i Ostseestädte

 Kontakta CyberCity

CyberCity - Lars Nilsson
© Stads- och kommunhistoriska institutet.
webmaster: kontakt@collegit.se
Senast uppdaterad 28 maj, 2004