Till Cybercitys startsida

 Hela Sverige

   Du är här: CyberCity / Ystad / Näringsliv

Ystads näringsliv 1805-1855 samt 1900-1960

Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Ystad fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal

 tabell 1

Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Ystad procentuellt fördelad på näringsgrenar 1805-1855

 tabell 2

Den förvärvsarbetande befolkningen i Ystad fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

 tabell 3

Den förvärvsarbetande befolkningen i Ystad procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

 tabell 4

Näringsprofil för Ystad 1805-1855

 tabell 5  diagram 1

Näringsprofil för Ystad 1900-1960

 tabell 6  diagram 2

 upp

Tabell 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Ystad fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal

  1805 1835 1855
Hantverk
362
493
502
Fabriker
20
59
64
Handel
70
103
128
Sjöfart
50
46
64
Tjänster
50
66
76
Försvar
6
135
116
Arbetsfolk
181
285
187
Husligt
3
4
209
Övrigt
18
38
65
SUMMA
760
1229
1411

 upp

Tabell 2: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Ystad procentuellt fördelad på näringsgrenar 1805-1855

  % 1805 % 1835 % 1855
Hantverk
47,6
40,1
35,6
Fabriker
2,6
4,8
4,5
Handel
9,2
8,4
9,1
Sjöfart
6,6
3,7
4,5
Tjänster
6,6
15,3
5,4
Försvar
0,8
1,0
8,2
Arbetsfolk
23,8
23,2
13,2
Husligt
0,4
0,3
14,8
Övrigt
2,4
3,1
4,6
SUMMA
100,0
99,9
99,9

 upp

Tabell 3: Den förvärvsarbetande befolkningen i Ystad fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

  1900 1920 1930 1940 1950 1960
Jordbruk
143
247
213
213
163
201
Industri
1692
1849
1825
1952
2282
2321
Varuhandel
268
840
1002
1070
1139
1298
Samfärd
456
666
790
648
760
547
Tjänster
737
849
963
1317
1290
1462
Husligt
625
430
505
285
145
114
Övrigt
259
77
64
TOTAL
4180
4881
5298
5562
5843
5943

 upp

Tabell 4: Den förvärvsarbetande befolkningen i Ystad procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

  %1900 %1920 %1930 %1940 %1950 %1960
Jordbruk
3,4
5,1
4,0
3,8
2,8
3,4
Industri
40,5
37,9
34,4
35,1
39,0
39,0
Varuhandel
6,4
17,2
18,9
19,2
19,5
21,8
Samfärd
10,9
13,6
14,9
11,6
13,0
9,2
Tjänster
17,6
17,4
18,2
23,7
22,1
24,6
Husligt
14,9
8,8
9,5
5,1
2,5
1,9
Övrigt
6,2
1,4
1,1
TOTAL
99,9
100,0
99,9
99,9
100,0
99,9

 upp

Tabell 5: Näringsprofil för Ystad 1805-1855

  Fab/Hant Hand/Sjöf Tjänster Arbetsk Tj folk Ospec
1805
1,29
1,22
0,31
1,56
0,10
0,45
1835
1,11
0,85
0,75
1,33
0,13
0,86
1855
0,94
0,95
0,81
0,90
1,70
1,48

 upp

Diagram 1: Näringsprofil för Ystad 1805-1855

Diagram: N‚ringsprofil för Ystad 1805-1855

 upp

Tabell 6: Näringsprofil för Ystad 1900-1960

  1900 1920 1930 1950 1960
Industri
1,07
0,83
0,79
0,85
0,83
Varuhandel
0,67
0,89
1,12
1,19
1,48
Samfärd
1,25
1,27
1,45
1,34
1,10
Tjänster
1,28
1,54
1,05
0,97
0,93
Husligt
0,88
0,87
1,04
0,96
1,12

 upp

Diagram 2: Näringsprofil för Ystad 1900-1960

Diagram: N‚ringsprofil för Ystad 1900-1960

 upp

 
 
Krångliga ord?

Prova att klicka på understrukna ord i texten, så bör du få en ordförklaring. Om det inte fungerar kan du istället läsa vår ordlista.

Problem med länkar?

Om din webbläsare saknar JavaScript måste du välja sida från vår Platskarta istället.

Sverigekarta
Ystads läge

Län: Skåne (Malmöhus)

Grundad: ca 1250-tal

 Historia

 Befolkning

 Näringsliv

 Kommunala val

 Litteratur

OstseestŠdte Ystad i Ostseestädte

 Kontakta CyberCity

CyberCity - Lars Nilsson
© Stads- och kommunhistoriska institutet.
webmaster: kontakt@collegit.se
Senast uppdaterad 22 oktober, 2004