Till Cybercitys startsida

 Hela Sverige

   Du är här: CyberCity / Sverige: litteratur / Forntida städer

Hela landet: litteratur om stads- och kommunhistoria

Enskilda forntida stadssamhällen

Birka

Ambrosiani, Björn & Erikson, Bo G.: Birka, vikingastaden, vol. 1. (Birka, the viking town, vol. 1.) Höganäs 1991, 97 s.

Holmqvist, Vilhelm & Granath, Karl-Erik: Vikingar på Helgö och Birka. (Vikings at Helgö and Birka.) Stockholm 1980, 140 s.

Kumlien, Kjell: "Der historiker und das Birkaproblem." Early Medieval Studies 1, Antikvariskt arkiv 38. Stockholm 1970, s 10-22.

Eketorp

Eketorp: Fortification and settlement on Öland/Sweden. The monument. Kungliga Vitterhets-, Historie- och Antikvitetsakademiens handlingar. Red: Kaj Borg, Ulf Näsman & Erik Wegræus. Stockholm 1976, 215 s.

Helgö

Fritz, Birgitta: "Helgö und die Vorgeschichte der skandinavischen Stadt." Early Medieval Studies 1, Antikvariskt arkiv 38. Stockholm 1970, s 43-52.

Holmqvist, Vilhelm: "Die frühmittelalterliche Siedlung auf Helgö." Acta Visbyensia V. Visbysymposiet för historiska vetenskaper 1974. Nyköping 1976, s 35-48.

Köpingsvik

Hagberg, Ulf-Erik: Köpingsvik - Handel und Handwerk auf Öland in der späten Wikingerzeit und dem frühen Mittelalter. Early Medieval Studies 8, Antikvariskt arkiv 57. Stockholm 1975, s 22-32.

 upp

 
 
Krångliga ord?

Prova att klicka på understrukna ord i texten, så bör du få en ordförklaring. Om det inte fungerar kan du istället läsa vår ordlista.

Problem med länkar?

Om din webbläsare saknar JavaScript måste du välja sida från vår Platskarta istället.

 Allmänt

 Bibliografier

 Källtexter

 Politisk, konstitutionell
och administrativ historia

 Topografi,
stadsplanering och
stadsbyggnation

 Demografisk,
ekonomisk och social
historia

 Förhistoria, ursprung
och tidig tillväxt

 Enskilda forntida
stadssamhällen

 Kontakta CyberCity

CyberCity - Lars Nilsson
© Stads- och kommunhistoriska institutet.
webmaster: kontakt@collegit.se
Senast uppdaterad 12 januari, 2005