Till Cybercitys startsida

 Hela Sverige

   Du är här: CyberCity / Vänersborg / Historia

Vänersborgs historia

Från mitten av 1500-talet låg på platsen samhället Brätte, som erhöll stadsprivilegier 1619. Namnet Vänersborg tillkom jämte nya privilegier 1644. Stadens ekonomiska grund vilade på järn- och träutförseln från Vänerområdet, liksom på den värmländska järnhanteringens expansion. Staden var också omlastningsplats via den s.k. edsvägen och Göta älv för trafik till Göteborg. Som befäst gräns- och garnisonsstad utsattes Vänersborg flera gånger för ockupation och förstörelse under 1600-talet. Staden blev 1690 residensstad för Älvsborgs län. Med ca 1 500 invånare var den 1800 en medelstor svensk stad.

Vänersborg utvecklades starkt efter öppnandet av Trollhätte kanal 1800, Göta kanal 1822-32 och Trollhätte slussar 1844. Senare växte en betydande industri fram, men efter 1930 har Vänersborg omvandlats till servicestad, präglad av bl.a. centrallasarett och mentalsjukhus. Samtidigt har folkmängden ökat relativt måttfullt.

 
 
Krångliga ord?

Prova att klicka på understrukna ord i texten, så bör du få en ordförklaring. Om det inte fungerar kan du istället läsa vår ordlista.

Problem med länkar?

Om din webbläsare saknar JavaScript måste du välja sida från vår Platskarta istället.

Sverigekarta
Vänersborgs läge

Län: Älvsborg

Grundad: 1642

Karaktär: residensstad

 Historia

 Befolkning

 Näringsliv

 Kommunala val

 Litteratur

OstseestŠdte Vänersborg i Ostseestädte

 Kontakta CyberCity

CyberCity - Lars Nilsson
© Stads- och kommunhistoriska institutet.
webmaster: kontakt@collegit.se
Senast uppdaterad 5 maj, 2004