Till Cybercitys startsida

 Hela Sverige

   Du är här: CyberCity / Vänersborg / Näringsliv

Vänersborgs näringsliv 1805-1855 samt 1900-1960

Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Vänersborg fördelad på näringsgrenar 1805-1855

 tabell 1

Den förvärvsarbetande befolkningen i Vänersborg fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

 tabell 2

Den förvärvsarbetande befolkningen i Vänersborg procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

 tabell 3

Näringsprofil för Vänersborg 1805-1855

 tabell 4  diagram 1

Näringsprofil för Vänersborg 1900-1960

 tabell 5  diagram 2

 upp

Tabell 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Vänersborg fördelad på näringsgrenar 1805-1855

  1805 1835 1855 % 1805 % 1835 % 1855
Hantverk
60
196
208
12,4
36,2
25,4
Fabriker
28
33
25
5,8
6,1
3,0
Handel
20
45
79
4,1
8,3
9,6
Sjöfart
30
33
66
6,2
6,1
8,1
Tjänster
48
57
63
9,9
10,5
7,6
Försvar
10
26
30
2,1
4,8
3,7
Arbetsfolk
220
136
198
45,4
25,1
24,2
Husligt
49
3
111
10,1
0,5
13,5
Övrigt
20
13
39
4,1
2,4
4,8
SUMMA
485
542
819
100,1
100,0
99,9

 upp

Tabell 2: Den förvärvsarbetande befolkningen i Vänersborg fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

  1900 1920 1930 1950 1960
Jordbruk
67
107
118
280
252
Industri
1180
2101
2260
3039
3549
Varuhandel
156
470
482
864
896
Samfärd
141
259
290
588
459
Tjänster
296
599
812
2364
3245
Husligt
372
316
310
162
134
Övrigt
83
143
TOTAL
2295
3852
4272
7440
8535

 upp

Tabell 3: Den förvärvsarbetande befolkningen i Vänersborg procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

  % 1900 % 1920 % 1930 % 1950 % 1960
Jordbruk
2,9
2,8
2,8
3,8
2,9
Industri
51,4
54,5
52,9
40,8
41,6
Varuhandel
6,8
12,2
11,3
11,6
10,5
Samfärd
6,1
6,7
6,8
7,9
5,4
Tjänster
12,9
15,5
19,0
31,8
38,0
Husligt
16,2
8,2
7,3
2,2
1,6
Övrigt
3,6
1,9
TOTAL
99,9
99,9
100,1
100,0
100,0

 upp

Tabell 4: Näringsprofil för Vänersborg 1805-1855

  Fab/Hant Hand/Sjöf Tjänster Arbetsk Tj folk Ospec
1805
0,47
0,80
0,51
2,97
2,59
0,77
1835
1,04
1,00
0,70
1,43
0,22
0,67
1855
0,67
1,24
0,68
1,65
1,55
1,55

 upp

Diagram 1: Näringsprofil för Vänersborg 1805-1855

Diagram 1

 upp

Tabell 5: Näringsprofil för Vänersborg 1900-1960

  1900 1920 1930 1950 1960
Industri
1,36
1,19
1,21
0,89
0,88
Varuhandel
0,72
0,63
0,67
0,71
0,71
Samfärd
0,70
0,63
0,66
0,81
0,64
Tjänster
0,94
1,37
1,09
1,39
1,44
Husligt
0,96
0,81
0,80
0,85
0,94

 upp

Diagram 2: Näringsprofil för Vänersborg 1900-1960

Diagram 2

 upp

 
 
Krångliga ord?

Prova att klicka på understrukna ord i texten, så bör du få en ordförklaring. Om det inte fungerar kan du istället läsa vår ordlista.

Problem med länkar?

Om din webbläsare saknar JavaScript måste du välja sida från vår Platskarta istället.

Sverigekarta
Vänersborgs läge

Län: Älvsborg

Grundad: 1642

Karaktär: residensstad

 Historia

 Befolkning

 Näringsliv

 Kommunala val

 Litteratur

OstseestŠdte Vänersborg i Ostseestädte

 Kontakta CyberCity

CyberCity - Lars Nilsson
© Stads- och kommunhistoriska institutet.
webmaster: kontakt@collegit.se
Senast uppdaterad 13 januari, 2005